Workshops 2017

Masken i Mulighedernes Rum

Vi bruger mange forskellige masker hver dag. På arbejde bruger vi ikke den samme maske, som vi gør, når vi møder en god ven. Masken bestemmes ofte af den tillid vi har til hinanden.

Sommetider kan vi tage ansvar og beslutte os for en bestemt maske. Men oftest er den der bare, hvad enten vi kan lide det eller ej.

Workshoppen

Med masken og gennem masken arbejder vi i dialog med krop og udtryk.

Vi leger og arbejder med de indre masker, de ydre masker og kropsmaskerne.

Vi arbejder med at genopdage spontaniteten og med at følge umiddelbare impulser til handling, som vi har lært at overhøre eller har glemt.

Vi slutter dagen med at skrive masken.

Det kræver ingen specielle forudsætninger at deltage. Du skal blot have lyst til at bruge dig selv og din krop. Lyst til at udvikle og bevæge dig sammen med andre.

Workshopleder: Gry Clasen

Forfatter, maskemager og krop/gestaltterapeut

Foredrag

Ayurveda på dansk

eller

Olsen-banden på indisk

Lise Faurschou Hastrup serverer et på én gang seriøst og humoristisk foredrag om ayurveda med et forfriskende tvist, der gør emnet nærværende, let forståeligt og underholdende.

Ayurveda er Indiens over 5000 år gamle sundhedssystem, hvis formål er at opnå harmoni i krop og sjæl. Ayurveda beskriver alting ud fra fem elementer: æter, luft, ild, vand og jord, der i kombinationer udgør dosha’erne (grundtyperne) vata, pitta og kapha. Alle mennesker har en konstitution, som domineres af en eller flere doshaer. Det er her Olsen-banden kommer ind, for Benny, Egon og Kjeld er nemlig hver især typiske repræsentanter for de tre forskellige doshaer.

Lise sætter doshaerne ind i en sammenhæng, så du vil kunne nikke genkendende til hvilken dosha du selv, din kone, din mand, din nabo, din chef og dit barn er…og du vil få en ny fornemmelse af, hvorfor mennesker reagerer så forskelligt.

Lise fortæller om de ayurvediske anbefalinger for livsstil, mad og måltider samt enkle yogaøvelser til hver type, og du vil få en forståelse af, hvordan du med enkle tiltag kan optimere sit velbefindende fysisk og psykisk.

Lise Faurschou Hastrup er madvejleder, foredragsholder og økologisk omlægningskonsulent.

Se mere om lise her www.lisef.dk

Workshop om lørdagen:

Forumspil

Et arrangement hvor vi på en kreativ måde får belyst vores egen hverdag og får nye perspektiver fra hinanden på velkendte udfordringer.

Hvad er forumspil?
Det er et spil eller en case, der lægger sig tæt op ad virkeligheden, og som udføres af gruppe.

Derefter bearbejdes forumspillet interaktivt, hvor man reflekterer, lærer, griner og eksperimenter, alt imens man tænker i løsninger og leder efter muligheder. Det er ikke nok at tale om, det man ser. Deltagerne opfordres også til at vise, hvordan de vil forbedre spillet af foruminstruktøren.

Udbyttet kan være at:

  • få nye synsvinkler på kendte situationer
  • finde løsninger og muligheder i konflikter
  • arbejde kreativt med nogle af hverdagens udfordringer
  • opbygge en fælles platform
  • opleve, at indgå i en større sammenhæng

Workshoppen varer 3 timer og alle kan være med.

Workshopleder: Foruminstruktør Peter Frandsen

Workshop om mandagen:

Livsmetaforernes udvidende kraft

Forholder du dig til dine indre billeder og fortællinger af dig selv og omverden? Måske er du klar over hvor stor en magt disse billeder og metaforer har over dit liv… Måske ikke? Velkommen til at undersøge hvordan du bruger metaforerne positivt og få deres potentiale yderligere frem.

En workshop hvor du udforsker dit og dine meddeltageres indre rigdom og vækstpotentiale.

Workshoppen varer 2½ time og alle kan deltage.

Workshopleder: Foruminstruktør Peter Frandsen

 

Hemmeligheder og løgne

Er urgamle fællesmenneskelige forsvarsmekanismer, der tjener til at beskytte det mest sårbare i vores
psykiske systemer. Ofte uhensigtsmæssigt og kortsigtet for både hemmeligheder og løgne har en iboende
mystik drift til at blive afsløret. Før eller siden.
Selv i den hellige bog, biblen, er der et utal af både hemmeligheder og løgne….
Hemmeligheder kan være søde og skønne, og også ganske forfærdelige, siden det ofte er en viden, der
ikke godt tåler dagens lys, eller vil gøre andre ondt eller er behæftet med stor skam, skuffelse eller sorg.
Løgnene er ligeledes mangeartede, de hvide, de sorte, de hensynsfulde, de ondskabsfulde, de lystfyldte,
de lodrette osv.
Alle de negative onde løgne sætter sig som maligne vækster i sindet, og skaber en masse indre uro, stress
og i rigtig svære løgne -eller fortielsestilfælde kan være direkte sygdomsfremkaldende..
De forskellige typer hemmeligheder og løgne, samt fænomenet sandhed, vil blive belyst i oplægget til
denne workshop –
Lisbet Myers Zacho
Jungiansk Analytiker, medlem af IAAP, DSAP